Komendy Systemowe


Gildia:


Dodawanie członków:
@addmember

Zawieranie sojuszu:
@acceptunion
@union

Opuszczenie gildii:
@brokenguild

Ekran:


Wyłączenie efektu mgły/śniegu (nie działa na deszcz):
@snow