ULEPSZANIE ATRYBUTÓW PRZEDMIOTÓW


WPROWADZENIE


Jak już zapewne wiecie dany przedmiot można ulepszyć w procesie przekucia (przedmioty poziomu 40+) w celu uzyskania szansy na lepszą rzadkość lub też uzyskać lepszy odpowiednik bezpośrednio z dropu (dla przedmiotów poniżej poziomu 40).

Nie jest to jedyny sposób ulepszania atrybutów danego przedmiotu. Można także ulepszyć dany przedmiot posiadając odpowiednią recepturę atrybutu, np. RingReceipt(DC), BraceletReceipt(MR) itp. oraz posiadając odpowiednie komponenty do realizacji tej receptury.

RECEPTY ATRYBUTÓW


Recepty atrybutów pozwalają ulepszyć następujace statystyki w zależności od rodzaju przedmiotu:

* Zwykłe (DC/MC/SC/AC/MR/Acc/Agi/Com)
* ADV

Każdy przedmiot można ulepszyć maksymalnie 3 razy receptą atrybutu (zwykłą) oraz dodatkowo maksymalnie 2 razy receptą ADV bez względu na rezultat ulepszania (nieudane ulepszenia również są liczone).

Recepty ADV mogą być nałożone jedynie na Hełmy lub Zbroje.

Recepta atrybutu (Możliwa do pozyskania jako rzadki drop z Bossów lub z IntegralShopu)

SPECYFIKA ATRYBUTÓW W RECEPTACH


Istnieją przypadki, gdy receptura pewnego atrybutu może być użyta do zwiększenia również innego atrybutu, w zależności od tego który z nich akurat występuje na danym przedmiocie. Poniżej wymieniamy te przypadki:

Necki:
Agi = HPR
Acc = MPR

Brace:
AC = Acc
MR = Agi

Ringi:
AC = PR
MR = PN

MOŻLIWE WARTOŚCI LICZBOWE ULEPSZEŃ RECEPTĄ ATRYBUTU


Każde udane ulepszenie, w zależności od rodzaju atrubutu może dać stałą lub losowaną wartość:

DC 1-2
MALL 1-3
HPR/MPR/PR/PN 10%
AC/MR 1-3
Acc/Agi 1
Com(buty) 1
ADV(hełm) 1
ADV(zbroja) 2

ULEPSZANIE PRZEDMIOTÓW RECEPTĄ ATRYBUTU


Sam proces ulepszania jest realizowany u specjalnego NPC w domku jubilera w Meereen.

NPC odpowiedzialny za tworzenie potrzebnych do procesu ulepszania komponentów (ze szczątków mobów/matsów) znajduje się w jednym z domków w Zarcanium(safe).

Sam proces ulepszania wymaga odpowiednich komponentów, receptury, odpowiedniej ilości złota (w zależności od wykupionej szansy powodzenia), pewnej ilości Integrali oraz czasu. Podczas procesu konieczne jest cierpliwe odczekanie 15 minut, podczas których Crafter wykona swoją robotę.

ZWIĘKSZANIE SZANSY POWODZENIA ULEPSZENIA


Standardowo ulepszenie ma 50% szansy powodzenia. Jeżeli się nie powiedzie gracz straci zainwestowane komponenty, recepturę itp. a ulepszany item straci jeden z dostępnych miejsc na ulepszenia. Szansę tę jednak można podnieść (przed procesem ulepszania) za złoto lub Integrale.

Koszt zwiększenia szansy za złoto:
+10% (łącznie 60%) 1GB
+20% (łącznie 70%) 2,5GB
+30% (łącznie 80%) 4,5GB
+50% (łącznie 100%) 10GB

Koszt zwiększenia szansy za Integrale:
+10% (łącznie 60%) 100 Integral
+20% (łącznie 70%) 200 Integral
+30% (łącznie 80%) 400 Integral
+50% (łącznie 100%) 750 Integral

Nie jest możliwe łączenie złota i Integrali ze sobą. Najpóźniej wykupiona opcja(czy to za złoto, czy też Integrale) nadpisuje obecną premię zwiększenia szansy.