Legend of Mir 3 - Empire Revolution - Obsługa Czatu

OBSŁUGA CZATU


Za pomocą kombinacji klawiszy [ctrl+k] można przełączać się między trybami pisania:


* Czat lokalny(zwykły tekst)
* Czat grupowy(!!)
* Czat gildiowy(!~)

Można też wpisywać komendy ręcznie:


Lokalne wiadomości (obręb ekranu):
PrzykładowyTekst [Enter]

Prywatne wiadomości(globalne):
/nick PrzykładowyTekst [Enter]

Krzyk(w obrębie lokacji) (Wymagany 8 poziom):
! PrzykładowyTekst [Enter]

Krzyk (globalny) (Wymagany 40 poziom):
!@ PrzykładowyTekst [Enter]

Komunikacja w utworzonej grupie:
!! PrzykładowyTekst [Enter]

Komunikacja w gildii:
!~ PrzykładowyTekst [Enter]

Komendy Systemowe


Gildia:


Dodawanie członków:
@addmember

Zawieranie sojuszu:
@acceptunion
@union

Zerwanie sojuszu:
@BrokenUnion NazwaGildii

Opuszczenie gildii:
@brokenguild

Ekran:


Wyłączenie efektu mgły/śniegu (nie działa na deszcz):
@snow

Przedmioty specjalne:


RecallSet
(Działa tylko na członków grupy. Grupa ta musi być założona przez noszącego set)
Przywołanie członków grupy:
@recall

TeleportRing
Teleportacja w obrębie danej mapy na kord (x,y) o ile mapa na to zezwala:
Podanie nieistniejących kordów jest równoznaczne z użyciem RandomTeleport
@move x,y

ProbeNecklace
Wyszukuje gracza o podanym nicku na bieżącej mapie:
@search Nick