Legend of Mir 3 - Empire Revolution - Alchemia

ALCHEMIA – PROFESJA KLASOWA TAOISTÓW


WPROWADZENIE


Tao na poziomie 20 mogą rozpocząć naukę alchemii, która umożliwia tworzenie mikstur, drugów oraz trucizn. Aby tworzyć te cuda tao muszą zdobyć odpowiednie składniki i receptury.

SKŁADNIKI - INGREDIENTS


Składniki alchemiczne można znaleźć w specjalnych IngredientBagach, które lecą rzadko z mobów, a nieco częściej z subów i bossów. Istnieje 5 rodzajów Ingredient Bagów i są to kolejno: Common, Enhanced, Superior, Excellent, Flawless. Lepsze z nich można znaleźć na wyższych poziomowo lokacjach i są wykorzystywane do tworzenia odpowiednio mocniejszych mikstur. Każdy z rodzajów IngredientBagów może nam dać losowo 1 z 3 dostępnych na danym poziomie składników.

IngredientBag(*)

ZIOŁA - HERBS


Zioła alchemiczne (Herby) można pozyskać bijąc roślinki spotykane na większości lokacji 20+. Podobnie jak składniki alchemiczne, zioła posiadają poziomy, lecz każda z roślin na danym poziomie może nam zaoferować aż 4 rodzaje ziół.

Grafika użyta do przedstawiania różnych rodzajów ziół(herbów).

RECEPTURY


Receptury na drugi, mikstury i trutki znajdziemy w postaci dropu z mobów subów lub bossów.

Grafika użyta do przedstawiania różnych receptur dla mikstur,drugów i trucizn.

MIKSTURY - POTIONS


Jeżeli chodzi o mikstury, taoiści mogą opanować tworzenie zaawansowanych mikstur hybrydowych, łącząc najlepsze cechy zarówno mikstur HP jak i MP i nieco wzmacniając ich ogólny efekt oraz zmniejszając ich wagę. Aby tworzyć takie hybrydy, tao musi posiadać po 100 mikstur HP oraz MP danego poziomu, odpowiednią recepturę (HybridPotionReceipt) oraz posiadać odpowiednio rozwiniętą umiejętność alchemii.

Statystyki poszczególnych mikstur hybrydowych znajdziecie w osobnym poradniku dotyczącym drugów i mikstur.

Grafiki wykorzystywane do przedstawienia mikstur hybrydowych.

WZMACNIACZE - DRUGI


Drugi w porównaniu do poprzednich edycji zostały nieco zmienione. Aby utworzyć dany wzmacniacz gracz musi posiadać DrugFlask (dostępny w sklepach), odpowiedni herb(zioło), składnik (Ingredient), recepturę (DrugReceipt) oraz odpowiedni poziom alchemii i postaci. Drugi posiadają poziomy mocy, kolejno: Common, Enhanced, Superior, Excellent, Flawless.

Statystyki poszczególnych drugów znajdziecie w osobnym poradniku dotyczącym drugów i mikstur, a tymczasem wymienimy i scharakteryzujemy dostępne rodzaje:

Standardowe:

Mana (+MP), Nature(+MN), Spirit(+MS), Impact(+DC), Storm(+Velo), Stamina(+HP)Klasowe (łączą efekty kilku standardowych drugów i nieco je wzmacniają):

Warrior(+DC/Velo/HP), Wizard(+MN/HP/MP), Taoist(+MS/HP/MP)Drugi specjalne wymagają specjalnych receptur, a niekiedy również specjalnych matsów lub ekstraktów (extract):

... ...

EKSTRAKTY - EXTRACTS


Ekstrakty można produkować wykorzystując 8 takich samych ziół lub składników, a poziom ekstraktu będzie zależał od poziomu wykorzystanego zioła lub składnika. Ekstrakty również posiadają poziomy kolejno: Common, Enhanced, Superior, Excellent, Flawless.

Extract(*)

TRUCIZNY - POISON


Trucizny można wytwarzać z wykorzystaniem odpowiednich ekstraktów, matsów oraz receptur (PoisonReceipt). Lepsze rodzaje trucizn posiadają znacznie zwiększoną liczbę ładunków:

Green/Red Poison(S) - 100
Green/Red Poison(M) - 200
Green/Red Poison(L) - 350
Green/Red Poison(XL) - 500
Green/Red Poison(XXL) - 650

Trucizny

BUNDLE TALIZMANY


Taoiści mogą wytwarzać również talizmany o zwiększonej liczbie ładunków(500), w porównaniu do standardowych(300), pakowane w paczkach(Bundle) po 5. Do ich wytworzenia potrzebują odpowiedniej ilości i rodzaju matsów(szczątków mobów). Dostępne do wytworzenia są zarówno talizmany podstawowe(Holy,Dark), jak i talizmany żywiołów(Fire,Cold,Light,Wind), czy też talizmany wskrzeszenia(Soul)

Talizmany

CRAFTING BOX


Przedstawiciele każdej z klas mogą przechowywać większość przedmiotów powiązanych z ich profesjami w specjalnej podróżnej skrzynce, którą można zabrać ze sobą w miasto i na każdą wyprawę, a jej nazwa to CraftingBox. Przedmiot ten jest dostępny do kupienia u niektórych Grocerów.

CraftingBox