Legend of Mir 3 - Empire Revolution - Gildie

GILDIE


CZYM JEST GILDIA?


Gildia zrzesza grupę ludzi pod wspólnym sztandarem, ułatwia komunikacje, umożliwia czynny udział w specjalnych eventach gildiowych oraz wojnach o miasta. Każda gildia może liczyć maksymalnie 14 członków łącznie z GLM. GLM może dodawać nowych członków, wywoływać wojny, przejmować flagi podczas wojen, zarządzać stroną ogłoszeń gildiowych, ulepszeniami gildiowymi oraz rangami członków. GLM również pełni funkcję reprezentacyjną, np. w rozmowach z GM, ale oprócz wielu przywilejów na GLM spoczywa również odpowiedzialność za siebie i swoich podopiecznych. W przypadkach naruszeń prawa związanego z gildiami odpowiedzialność ponosi właśnie GLM.

Gildie mogą także łączyć się sojuszami, które w zależności od obecnych ustawień mogą umożliwiać udział gildii sojuszniczych w wojnach, a ustawienie ataku gildiowego w takim wypadku wyklucza możliwość przypadkowego zranienia sojuszników.

ZAKŁADANIE GILDII


Aby założyć gildię trzeba udać się do King’s Landing. Tam przed pałacem stoi NPC Guild Master, który pomoże nam w procesie zakładania gildii. Aby założyć gildię należy posiadać CowStatue i 5 GB. CowStatue do założenia gildii można wydropić z HolyCow, która od czasu do czasu pojawia się na terenie King’s Landing.

CowStatue

KOMENDY SYSTEMOWE


Dodawanie członków:
@addmember

Zawieranie sojuszu:
@acceptunion
@union

Zerwanie sojuszu:
@BrokenUnion NazwaGildii

Opuszczenie gildii:
@brokenguild

WOJNY O MIASTA


Aby wywołać wojnę o miasto należy posiadać gildię i odpowiedni dla danego miasta relikt. Dla Sabuk jest to Invasion(Sabuk), a dla TaoSung jest to Invasion(TS) .Wojna jest wywoływana w terminie 3 dni(każdy dzień kończy się o północy) od daty jej wypowiedzenia o godzinie 19:00. Wojna trwa minimalnie 30 min (o ile flaga nie zostanie przejęta) i może się przedłużać do 2h po upływie których wyłoniony zostaje zwycięzca. Ogólnym warunkiem wygranej jest utrzymanie flagi nieprzerwanie przez 30 min.

W wojnach o miasto bierze udział gildia wywołująca oraz broniąca. Również w zależności od ustawień, które czasami są zmieniane możliwy jest udział gildii sojuszniczych lub postronnych obserwatorów.

Uwaga! Obecnie jedynym miastem do podbicia jest Sabuk. Zdobywanie TaoSung zostało tymczasowo wyłączone.

Invasion(*)

BENEFITY POSIADANIA MIASTA GILDIOWEGO


Gildia posiadająca miasto gildiowe posiada następujące benefity:

- 20% dochodów z transakcji na podległych miastu terenach do odbioru przez GLM (ograniczone pewnym limitem dziennym)
- 20% zniżki na zakupy oraz usługi u NPC na podległych miastu terenach
- możliwość korzystania z HomeTeleportu
- możliwość korzystania z systemu ulepszeń gildiowych
- komnata/pokój gildiowy
- prestiżowy podpis pod nickiem

JEWEL OF GLORY


JewelOfGlory (JOG) – specjalne matsy, które mogą dropić z rozmaitych subów lub Bossów. Ich szansa na drop oraz ilość są uzależnione od względnej siły zabijanych subów/Bossów. Obecnie znajdują zastosowanie w systemie ulepszeń miasta gildiowego.

SYSTEM ULEPSZEŃ GILDIOWYCH


Gildia posiadająca miasto i dostęp do pomieszczenia gildiowego może używać i ulepszać NPC’ów znajdujących się w środku. Jedynie GLM danej gildii ma możliwość dokonywania zmian i wprowadzania nowych ulepszeń, ale wszyscy członkowie mogą korzystać z istniejących rzeczy. W przypadku utraty miasta na rzecz innej gildii wykupione ulepszenia NIE przepadają, ale konieczne jest ponowne odbicie miasta, by móc ponownie z nich korzystać.

Teleporter (max 4)
Teleporter pozwala członkom gildii na teleportację do przydatnych NPC lub w pobliże wybranych lokacji. Do każdego z 4 dostępnych miejsc (slotów) można wykupić i przypisać jeden z wielu dostępnych celów teleportacji. Wykupienie wybranego celu wymaga poświęcenia pewnej ilości matsów (2 rodzaje) oraz pewnej ilości JewelOfGlory(JOG). Niektóre z celów teleportacji pozwalają na teleportacje w kilka różnych miejsc, pomimo zajmowania tylko jednego miejsca (slotu). W przypadku, gdy gildia zapełni wszystkie 4 dostępne miejsca (sloty), możliwe jest nadpisanie jednego z miejsc zupełnie nowym, jednak konieczne będzie poniesienie kosztu jego wykupu, a koszt nadpisywanego w ten sposób celu teleportacji nie zostanie zwrócony. Po wykupieniu jakiegoś celu teleportacji wszyscy członkowie gildii mogą z niego korzystać bez ograniczeń ilościowych, jednak każdy teleport wymaga uiszczenia indywidualnej opłaty w złocie przy każdym użyciu.

Przemytnik (max 2)
Przemytnik sprowadza rzadkie, przydatne lub luksusowe towary i umożliwia ich wykupienie za gotówkę. W zależności od rodzaju sprowadzanego towaru, przemytnik będzie posiadał jedynie jego ograniczoną ilość w ciągu dnia (dostawa raz dziennie). Aby nakłonić przemytnika do sprowadzenia wybranego towaru należy dać mu łapówkę w postaci pewnej ilości matsów (2 rodzaje) oraz pewnej ilości JewelOfGlory(JOG). Przemytnik może jednocześnie sprowadzić jedynie 2 rodzaje towaru, jednak możliwa jest ich zmiana po wręczeniu kolejnej łapówki.

Usługi (max 1)
Pomieszczenie gildiowe po uiszczeniu opłaty w postaci pewnej ilości matsów (2 rodzaje) oraz pewnej ilości JewelOfGlory(JOG) może zaoferować członkom wykupienie jednej z ekskluzywnych usług. W zależności od rodzaju wykupionej usługi, chcący z niej skorzystać będą musieli uiścić związaną z daną usługą opłatę, lecz mogą się zdarzyć usługi, które takiej opłaty nie wymagają. Usługi mogą być również limitowane ilościowo w ciągu dnia. Każda gildia może posiadać maksymalnie jedną dostępną usługę, lecz możliwa jest jej zmiana na inną.