Legend of Mir 3 - Empire Revolution - Skille

SKILLE - ICH TŁUMACZENIE ORAZ LVLOWANIE


Aby nauczyć się jakiejkolwiek umiejętności/czaru musimy spełnić kilka podstawowych warunków. Po pierwsze musimy posiadać wymagany minimalny poziom ogólny postaci na dany skill oraz grać klasą, która może się nauczyć danej umiejętności. Każda z klas posiada swój własny, unikalny zestaw umiejętności. Gdy już spełnimy te podstawowe warunki musimy zdobyć odpowiednią księgę. W początkowe księgi ze skillami gracz może się zaopatrzyć w odpowiednich sklepach, które można znaleźć w większości miast. Bardziej zaawansowane księgi można pozyskać zabijając odpowiednie moby, suby lub bossy, lecz dostęp do ksiąg poziomu 38+ gracz może uzyskać jedynie na drodze wykonania zaawansowanych questów lub poprzez system dotacji w IntegralShop’ie.

Księgi poziomu niższego niż 38 można przetłumaczyć u tłumaczy, występujących w wielu miastach, jednak te z poziomu 38+ może nam przetłumaczyć jedynie Dalajlama w UndeadVillage. Aby przetłumaczyć księgę poziomu 38+ musimy posiadać dodatkowo WisdomRune, którą może pozyskać jedynie Wizard na poziomie 38+ ze specjalnego PowerStone (kamienia mocy) oraz posiadać przy sobie 2GB, przy czym NPC zabierze z tego tylko 1GB. Przetłumaczone księgi (Manual’e) po użyciu znikają i odblokowują daną umiejętność.

Każdy z poznanych skilli zaczyna na poziomie 0. Można podnieść ten poziom poprzez częste używanie danego skilla, jednak kolejne poziomy skilla mogą wymagać od gracza posiadania odpowiednio wysokiego ogólnego poziomu do kolejnego awansu. W ten sposób można podnieść umiejętności do maksymalnie poziomu 3. Poziom 4 oraz 5 wymaga od gracza poświęcenia odpowiedniej ilości punktów Integral oraz FP (punktów sławy) lub wykonania odpowiednich jednorazowych Questów.

Wraz z podnoszeniem poziomu danej umiejętności gracz zyskuje dodatkowe obrażenia, czas trwania, szansę powodzenia, czy też zwiększone statystyki w zależności od rodzaju umiejętności, jednak koszt many również może wzrosnąć. Nawet po osiągnięciu maksymalnego poziomu umiejętności gracz jest w stanie zwiększać efektywność swoich skilli poprzez zwiększanie specyficznych dla danej klasy parametrów takich jak DC/SC/MC, o ile dana umiejętność posiada jakieś skalowanie wraz z mocą.

Jeżeli totalnie nie masz pojęcia jak nauczyć się i jak użyć dowolnej umiejętności, to poniżej zamieszczamy krótką procedurę:
1. Zdobądź księgę z umiejętnością
2. Spełnij wymagania lvl i klasy postaci dla danej księgi.
3. Przetłumacz księgę u odpowiedniego tłumacza.
4. Naucz się umiejętności dwukrotnie klikając daną przetłumaczoną księgę.
5. Otwórz menu umiejętności [E] i najedź na ikonę odblokowanej umiejętności naciskając dowolny klawisz od F1 do F12, co spowoduje jej przypisanie do danego klawisza funkcyjnego.
6. Użyj umiejętności naciskając klawisz funkcyjny, do którego przypisałeś umiejętność(F1-F12).

DOKŁADNE OPISY DZIAŁANIA SKILLI


Wybierz klasę, aby rozwinąć jej drzewko umiejętności:

Wybierz klasę postaci aby wyświetlić jej skille