Legend of Mir 3 - Empire Revolution - Nazewnictwo Pancerzy

NAZEWNICTWO ARMORÓW (F) i (M)


Ze względu na konieczność tworzenia pancerzy dla obu płci i biorąc pod uwagę stworzony przez nas system rzadkości przedmiotów uznaliśmy, że dodawanie oznaczeń (F) oraz (M) do nazw pancerzy będzie bardzo nieczytelne, ich nazwy byłyby przeładowane. Stworzyliśmy zatem prosty system nazewnictwa, dzięki któremu łatwo będzie identyfikować dla jakiej klasy i dla jakiej płci dany pancerz został przeznaczony.

Wersje męskie:

Shirt/Tunic/Plate – uniwersalne początkowe pancerze
Armor – pancerz Wojownika
Cloak – pancerz Taoisty
Robe – pancerz Wiza


Wersje żeńskie:

Dress/Leather – uniwersalne początkowe pancerze
Armour – pancerz Wojownika
Coat– pancerz Taoisty
Mantle – pancerz Wiza