Legend of Mir 3 - Empire Revolution - Regulamin KR

REGULAMIN KR


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Dozwolone są walki w każdym KR
2. Osoba(Grupa), która dobiła bossa zostaje uznana za właściciela dropu.
3. Zabroniona jest kradzież dropu przez inną grupę graczy w przypadku śmierci lub wystąpienia innych czynników uniemożliwiających jego podniesienie u właściciela dropu.
4. Regulamin KR jest integralną częścią regulaminu servera.


REGULAMIN NIE JEST KOMPLETNY I MOŻE ULEC ZMIANIE LUB UAKTUALNIENIU O KOLEJNE ZAGADNIENIA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB.