Skrzynia

Cena

Zawartość

Szansa

HighKRChest HighKRChest
  Specjalna skrzynia zawierająca teleporty do KR mocniejszych bossów  
Kupno/Użycie: Vretiel(King's Landing,436,368)
    Przedmiot można wymieniać z innymi graczami    

60 x EmpireCoin EmpireCoin
Dodatek do każdej dotacji
Waluta Specjalna
    1 EmpireCoin za każde wydane 1 PLN    

Teleport(IceKR) Teleport(IceKR)
  Zwój teleportacyjny przenoszący pod KR IceKing'a  
Jednorazowy teleport pod KR
    Użycie wymaga posiadania DimensionGates    

15%

Teleport(OxKR) Teleport(OxKR)
  Zwój teleportacyjny przenoszący pod KR Tadangi  
Jednorazowy teleport pod KR
    Użycie wymaga posiadania DimensionGates    

15%

Teleport(DemonKR) Teleport(DemonKR)
  Zwój teleportacyjny przenoszący pod KR WingedDemonLord'a  
Jednorazowy teleport pod KR
    Użycie wymaga posiadania DimensionGates    

15%

Teleport(GhostKR) Teleport(GhostKR)
  Zwój teleportacyjny przenoszący pod KR Echidny  
Jednorazowy teleport pod KR
    Użycie wymaga posiadania DimensionGates    

15%

Teleport(DevilKR) Teleport(DevilKR)
  Zwój teleportacyjny przenoszący pod KR DevilKing'a  
Jednorazowy teleport pod KR
    Użycie wymaga posiadania DimensionGates    

15%

Teleport(HarridanKR) Teleport(HarridanKR)
  Zwój teleportacyjny przenoszący pod KR WingedHarridan'a  
Jednorazowy teleport pod KR
    Użycie wymaga posiadania DimensionGates    

12%

Teleport(MinoKR) Teleport(MinoKR)
  Zwój teleportacyjny przenoszący pod KR MinoTaurus'a  
Jednorazowy teleport pod KR
    Użycie wymaga posiadania DimensionGates    

8%

Teleport(MonkKR) Teleport(MonkKR)
  Zwój teleportacyjny przenoszący pod KR MonasteryKing'a  
Jednorazowy teleport pod KR
    Użycie wymaga posiadania DimensionGates    

5%