Legend of Mir 3 - Empire Revolution - Gildie

GILDIE


CZYM JEST GILDIA?


Gildia zrzesza grupę ludzi pod wspólnym sztandarem, ułatwia komunikacje, umożliwia czynny udział w specjalnych eventach gildiowych oraz wojnach o miasta. Każda gildia może liczyć maksymalnie 18 członków łącznie z GLM. GLM może dodawać nowych członków, wywoływać wojny, przejmować flagi podczas wojen, zarządzać stroną ogłoszeń gildiowych, ulepszeniami gildiowymi oraz rangami członków. GLM również pełni funkcję reprezentacyjną, np. w rozmowach z GM, ale oprócz wielu przywilejów na GLM spoczywa również odpowiedzialność za siebie i swoich podopiecznych. W przypadkach naruszeń prawa związanego z gildiami odpowiedzialność ponosi właśnie GLM.

Gildie mogą także łączyć się sojuszami, które w zależności od obecnych ustawień mogą umożliwiać udział gildii sojuszniczych w wojnach, a ustawienie ataku gildiowego w takim wypadku wyklucza możliwość przypadkowego zranienia sojuszników.

ZAKŁADANIE GILDII


Aby założyć gildię trzeba udać się do King’s Landing. Tam przed pałacem stoi NPC Guild Master, który pomoże nam w procesie zakładania gildii. Aby założyć gildię należy posiadać CowStatue i 5 GB. CowStatue do założenia gildii można wydropić z HolyCow, która od czasu do czasu pojawia się na terenie King’s Landing.

CowStatue

KOMENDY SYSTEMOWE


Dodawanie członków:
@addmember

Zawieranie sojuszu:
@acceptunion
@union

Zerwanie sojuszu:
@BrokenUnion NazwaGildii

Opuszczenie gildii:
@brokenguild

WOJNY O MIASTA


Aby wywołać wojnę o miasto należy posiadać gildię i odpowiedni dla danego miasta relikt. Dla Sabuk jest to Invasion(Sabuk), a dla TaoSung jest to Invasion(TS) .Wojna jest wywoływana w terminie 3 dni(każdy dzień kończy się o północy) od daty jej wypowiedzenia o godzinie 19:00. Wojna trwa minimalnie 30 min (o ile flaga nie zostanie przejęta) i może się przedłużać do 2h po upływie których wyłoniony zostaje zwycięzca. Ogólnym warunkiem wygranej jest utrzymanie flagi nieprzerwanie przez 30 min.

W wojnach o miasto bierze udział gildia wywołująca oraz broniąca. Również w zależności od ustawień, które czasami są zmieniane możliwy jest udział gildii sojuszniczych lub postronnych obserwatorów.

Uwaga! Obecnie jedynym miastem do podbicia jest Sabuk. Zdobywanie TaoSung zostało tymczasowo wyłączone.

toporek, relikt do wywoływania wojen o miasto Invasion(*)

BENEFITY POSIADANIA MIASTA GILDIOWEGO


Gildia posiadająca miasto gildiowe posiada następujące benefity:

- 20% dochodów z transakcji na podległych miastu terenach do odbioru przez GLM (ograniczone pewnym limitem dziennym)
- 20% zniżki na zakupy oraz usługi u NPC na podległych miastu terenach
- możliwość korzystania z HomeTeleportu
- możliwość korzystania z systemu ulepszeń gildiowych
- komnata/pokój gildiowy
- prestiżowy podpis pod nickiem

JEWEL OF GLORY


klejnot, jewel of glory, mats specjalny JewelOfGlory (JOG) – specjalne matsy, które mogą dropić z rozmaitych subów lub Bossów. Ich szansa na drop oraz ilość są uzależnione od względnej siły zabijanych subów/Bossów. Obecnie znajdują zastosowanie w systemie ulepszeń miasta gildiowego.

SYSTEM ULEPSZEŃ GILDIOWYCH


Gildia posiadająca miasto i dostęp do pomieszczenia gildiowego może używać i ulepszać NPC’ów znajdujących się w środku. Jedynie GLM danej gildii ma możliwość dokonywania zmian i wprowadzania nowych ulepszeń, ale wszyscy członkowie mogą korzystać z istniejących rzeczy. W przypadku utraty miasta na rzecz innej gildii wykupione ulepszenia NIE przepadają, ale konieczne jest ponowne odbicie miasta, by móc ponownie z nich korzystać.

Teleporter (max 4)
Teleporter pozwala członkom gildii na teleportację do przydatnych NPC lub w pobliże wybranych lokacji. Do każdego z 4 dostępnych miejsc (slotów) można wykupić i przypisać jeden z wielu dostępnych celów teleportacji. Wykupienie wybranego celu wymaga poświęcenia pewnej ilości matsów (2 rodzaje) oraz pewnej ilości JewelOfGlory(JOG). Niektóre z celów teleportacji pozwalają na teleportacje w kilka różnych miejsc, pomimo zajmowania tylko jednego miejsca (slotu). W przypadku, gdy gildia zapełni wszystkie 4 dostępne miejsca (sloty), możliwe jest nadpisanie jednego z miejsc zupełnie nowym, jednak konieczne będzie poniesienie kosztu jego wykupu, a koszt nadpisywanego w ten sposób celu teleportacji nie zostanie zwrócony. Po wykupieniu jakiegoś celu teleportacji wszyscy członkowie gildii mogą z niego korzystać bez ograniczeń ilościowych, jednak każdy teleport wymaga uiszczenia indywidualnej opłaty w złocie przy każdym użyciu.

Przemytnik (max 2)
Przemytnik sprowadza rzadkie, przydatne lub luksusowe towary i umożliwia ich wykupienie za gotówkę. W zależności od rodzaju sprowadzanego towaru, przemytnik będzie posiadał jedynie jego ograniczoną ilość w ciągu dnia (dostawa raz dziennie). Aby nakłonić przemytnika do sprowadzenia wybranego towaru należy dać mu łapówkę w postaci pewnej ilości matsów (2 rodzaje) oraz pewnej ilości JewelOfGlory(JOG). Przemytnik może jednocześnie sprowadzić jedynie 2 rodzaje towaru, jednak możliwa jest ich zmiana po wręczeniu kolejnej łapówki.

Usługi (max 1)
Pomieszczenie gildiowe po uiszczeniu opłaty w postaci pewnej ilości matsów (2 rodzaje) oraz pewnej ilości JewelOfGlory(JOG) może zaoferować członkom wykupienie jednej z ekskluzywnych usług. W zależności od rodzaju wykupionej usługi, chcący z niej skorzystać będą musieli uiścić związaną z daną usługą opłatę, lecz mogą się zdarzyć usługi, które takiej opłaty nie wymagają. Usługi mogą być również limitowane ilościowo w ciągu dnia. Każda gildia może posiadać maksymalnie jedną dostępną usługę, lecz możliwa jest jej zmiana na inną.