Legend of Mir 3 - Empire Revolution - Kowalstwo

KOWALSTWO – PROFESJA KLASOWA WOJOWNIKÓW


WPROWADZENIE


Wojownicy od 40 poziomu mogą rozpocząć naukę kowalstwa. Gotowe przedmioty są w dropie do tego poziomu, kolejne trzeba wykuć posiadając odpowiednią recepturę, rudy metali, czy też kamienie szlachetne oraz odpowiedni poziom kowalstwa.

Podobnie jak w innych profesjach lepsze przedmioty wymagają także odpowiedniego poziomu rozwoju w kowalstwie, czyli po prostu konieczne jest ciągłe wytwarzanie nawet słabszych przedmiotów, aby rozwijać swój poziom zaawansowania.

Wojownicy mogą wytwarzać przedmioty o wymogach poziomowych maksymalnie o 10 poziomów wyższych niż ich własny.

RUDY METALI


Rudy metali można pozyskać z mobów o nazwie ResourceRock, o wyglądzie Golema, które występują w środkowej kopalni w BorderProvince. Wraz z kolejnymi, głębszymi poziomami kopalni gracze natkną się na silniejsze i wytrzymalsze moby, które mają szansę na drop coraz lepszych metali. Poniżej prezentujemy, na jakich poziomach środkowej kopalni w BorderProvince gracze powinni szukać potrzebnych im rud metali:

F1 - CopperOre, TinOre, SilverOre
F2 - IronOre, Coal
F3 - MithrilOre, AdamantiteOre, GoldOre
F4 - RuniteOre, AncientOre, PlatinumOre
F5 - DragonOre


Istniejące w grze rodzaje metali wraz z ich grafikami:

CopperOre TinOre SilverOre IronOre Coal MithrilOre
AdamantiteOre RuniteOre AncientOre PlatinumOre DragonOre BlackIronOre

KAMIENIE SZLACHETNE


Kamienie szlachetne można pozyskać ze skrzyń ze skarbami(TreasureChest), które występują na większości lokacji 40+, a ich zawartość zależy od poziomu samej lokacji. Istnieje ich 6 rodzajów, a każdy kolejny jest nieco bardziej wytrzymały.

Istniejące w grze rodzaje kamieni szlachetnych wraz z ich grafikami oraz lokacjami występowania:

Sapphire [Snake, Stone, Dino, Asshai, Ship, Ice, ForbiddenForest, Waste, NinjaTerritory]
Emerald [Oxy, ShadowLabirynth, Ghosty(F1-F3), Rot, Prison, Harridan(F1), Scorpy, Technology, Devil(F1-F2), Mino(F1-F3), Monastery(F1-F3), Demony, WarriorPlanet]
Ruby [DemonCave5, Monastery(F4-F7), Devil(F3), Ghost(F4-KR), Mino(F4-F5), Harridan(F2+), Inferno(F1-F3), Necropolis]
Onyx [Monastery(F8+), Inferno(F4-F5), Hero, Death, Frozen(F1)]
MoonStone [Inferno(F6+), Frozen(F2,F3), Ork(F1-F2)]
DragonStone[Ork(F3-F4), Frozen(F4)]

RECEPTURY


Istnieją dwa rodzaje receptur dla przedmiotów. Pierwszy, najpopularniejszy rodzaj to receptury na zwykłe przedmioty, posiadające wymóg poziomowy. Drugi rodzaj to receptury dla przedmiotów rzadkich(rare). Przedmioty te nie posiadają wymogów poziomowych i mogą być zakładane przez praktycznie każdą postać.

Receptury na przedmioty rzadkie (rare) są oznaczane prefiksem „R” oraz wyróżniają się grafiką w stosunku do zwykłych receptur. Poziom określony na rzadkich recepturach jest jedynie poziomem orientacyjnym, określającym z grubsza siłę tworzonego przedmiotu.

Występujące w grze rodzaje receptur:

Standardowa Rzadka

POZIOMY RZADKOŚCI WYTWARZANYCH PRZEDMIOTÓW


Wytwarzane przedmioty losują swój poziom rzadkości. Istniejące w grze poziomy rzadkości to:

Common, Excellent, Epic, Legendary. Jest mała szansa na otrzymanie przedmiotu o najlepszej rzadkości, gdyż przedmioty te mają lepsze statystyki względem bardziej popularnych odpowiedników i zachowują te same wymagania poziomowe.

Każdy przedmiot można przekuć ponownie o ile posiadamy składniki potrzebne na jego wykucie (w odpowiedniej ilości) i pewną liczbę Reforge Point(do zakupienia za integrale u Mistrza Kowalstwa oraz Mistrza Profesji) (w zależności od poziomu przedmiotu oraz maestrii). Przedmioty przekuwane są schodkowo. Za każdym razem możliwe jest ulepszenie o jeden poziom rzadkości, aż do poziomu Legendary.

ReforgePoint - składnik wymagany do ponownego przekuwania przedmiotów.

PRZEDMIOTY SOUL FURY


Lepsze poziomy rzadkości zapewniają nie tylko zwiększone statystyki przy zachowaniu podstawowych wymagań, ale także mogą sprawiać że przedmioty będą przez gracza rzadziej dropione podczas śmierci (SoulFuryItem).

Przedmioty typu Common stają się SoulFury od poziomu 60, Excellent od 50, Epic od 40, a Legendary już od poziomu 30.

CRAFTING BOX


Przedstawiciele każdej z klas mogą przechowywać większość przedmiotów powiązanych z ich profesjami w specjalnej podróżnej skrzynce, którą można zabrać ze sobą w miasto i na każdą wyprawę, a jej nazwa to CraftingBox. Przedmiot ten jest dostępny do kupienia u niektórych Grocerów.

CraftingBox

MAESTRIA


Gracze którzy często wykuwają lub przekuwają przedmioty gromadzą ogromne ilości PD(punktów doświadczenia) w swojej profesji. Jeżeli gracz stwierdzi, że ma ich zbyt dużo i część z nich jest na chwilę obecną zbędna, to może je bezpowrotnie wykorzystać, aby zdobyć kolejne poziomy maestrii w kowalstwie. Każdy kolejny z dostępnych pięciu poziomów maestrii wymaga poświęcenia coraz większych ilości PD i redukuje koszty przekucia przedmiotów o wymogach poziomowych 40+. Więcej szczegółów i przykładów na temat maestrii znajdziecie u mistrza kowalstwa w BorderProvince