Chest 
 HighKRChest 
 EmpireCoin 
 34x EmpireCoin 
 Zawartość: 
 Szansa: 
Teleport(IceKR)

Teleport(IceKR) Teleport(IceKR)
  Zwój teleportujący pod KR IceKinga  
    Jednorazowego użytku    
    Użycie wymaga posiadania DimensionGate    

12,5%
Teleport(OxKR)

Teleport(OxKR) Teleport(OxKR)
  Zwój teleportujący pod KR Tadangi  
    Jednorazowego użytku    
    Użycie wymaga posiadania DimensionGate    

12,5%
Teleport(DemonKR)

Teleport(DemonKR) Teleport(DemonKR)
  Zwój teleportujący pod KR WingedDemona  
    Jednorazowego użytku    
    Użycie wymaga posiadania DimensionGate    

12,5%
Teleport(GhostKR)

Teleport(GhostKR) Teleport(GhostKR)
  Zwój teleportujący pod KR Echidny  
    Jednorazowego użytku    
    Użycie wymaga posiadania DimensionGate    

12,5%
Teleport(DevilKR)

Teleport(DevilKR) Teleport(DevilKR)
  Zwój teleportujący pod KR DevilKing  
    Jednorazowego użytku    
    Użycie wymaga posiadania DimensionGate    

12,5%
Teleport(HarridanKR)

Teleport(Harridan) Teleport(Harridan)
  Zwój teleportujący pod KR WingedHarridan  
    Jednorazowego użytku    
    Użycie wymaga posiadania DimensionGate    

12,5%
Teleport(MinoKR)

Teleport(MinoKR) Teleport(MinoKR)
  Zwój teleportujący pod KR MinoTaurusa  
    Jednorazowego użytku    
    Użycie wymaga posiadania DimensionGate    

12,5%
Teleport(MonkKR)

Teleport(MonkKR) Teleport(MonkKR)
  Zwój teleportujący pod KR MonasteryKinga  
    Jednorazowego użytku    
    Użycie wymaga posiadania DimensionGate    

12,5%