Chest 
 MaterialChest 
 EmpireCoin 
 51x EmpireCoin 
 Zawartość: 
 Szansa: 
RopeGallows

100x RopeGallows RopeGallows
  Pozostałości mobów z lokacji AncientPrison  
    Pozostałości mobów    
    Mats    

10%
ShadowMask

100x ShadowMask ShadowMask
  Pozostałości mobów z lokacji Asshai/ShadowLabirynth  
    Pozostałości mobów    
    Mats    

15%
MinotaurStone

100x MinotaurStone MinotaurStone
  Pozostałości mobów z lokacji MinoTemple  
    Pozostałości mobów    
    Mats    

10%
RustyCog

100x RustyCog RustyCog
  Pozostałości mobów z lokacji TechnologyCave  
    Pozostałości mobów    
    Mats    

10%
SlaveHammer

100x SlaveHammer SlaveHammer
  Pozostałości mobów z lokacji SlaveChamber  
    Pozostałości mobów    
    Mats     

15%
JadeCrystal

100x JadeCrystal JadeCrystal
  Pozostałości mobów z lokacji DemonCave  
    Pozostałości mobów    
    Mats    

8%
GhostTear

100x GhostTear GhostTear
  Pozostałości mobów z lokacji HauntedCave  
    Pozostałości mobów    
    Mats    

8%
CursedPentagram

100x CursedPentagram CursedPentagram
  Pozostałości mobów z lokacji DevilTemple  
    Pozostałości mobów    
    Mats    

8%
Relic

100x Relic Relic
  Pozostałości mobów z lokacji HarridanTower  
    Pozostałości mobów    
    Mats    

8%
HalfRelic

100x HalfRelic HalfRelic
  Pozostałości mobów z lokacji HarridanTower  
    Pozostałości mobów    
    Mats    

8%