Nazwa umiejętności

Opis oraz wymogi na kolejne poziomy umiejętności

Wygląd umiejętności

Healing

 

Kolejne poziomy: [7/10/13]

 

Czar umożliwiający regenerację w czasie punktów zdrowia pojedynczego celu.

 

Umożliwia leczenie sprzymierzonych mobów.

 

Czas trwania regeneracji skaluje się wraz z poziomem umiejętności oraz M-Soul.

 

SpiritSword

Kolejne poziomy: [8/11/14]

 

[Umiejętność bierna]

Zwiększa celność ataków fizycznych gracza (accuracy)

 

Wartości Accuracy na kolejnych poziomach: 3/5/8/11/13

 

Brak grafiki dla tej umiejętności

SoulBall

Kolejne poziomy: [10/13/16]

 

Słaby magiczny atak o atrybucie Holy. Nie może zranić przeciwników znajdujących się za przeszkodą terenową lub w biegu. Może zranić tylko jeden cel.

 

Używanie talizmanu Holy zwiększa zadawane obrażenia.

 

Obrażenia skalują się wraz z poziomem umiejętności oraz M-Soul.

 

SoulFireBall

Kolejne poziomy: [13/16/19]

 

Magiczny atak o atrybucie Dark. Nie może zranić przeciwników znajdujących się za przeszkodą terenową lub w biegu. Może zranić tylko jeden cel.

 

Wymagane użycie dowolnego talizmanu.

 

Używanie talizmanu Dark zwiększa zadawane obrażenia.

 

Obrażenia skalują się wraz z poziomem umiejętności oraz M-Soul.

 

SummonSkeleton

Kolejne poziomy: [14/17/20]

 

Przyzywa nieumarłego pomocnika walczącego w zwarciu o atrybucie Phantom.

 

Ponowne użycie skilla przywołuje pomocnika do taoisty.

 

Moby dobite przez pomocnika nie są zaliczane podczas wykonywania Questów

 

Zatrzymanie moba: [Ctrl]+[A]

 

Siła i wytrzymałość pomocnika skalują się wraz z poziomem umiejętności.

 

Jeżeli pomocnik znajduje się w zbyt dużej odległości od taoisty i nie został uwikłany w walkę, to automatycznie przeteleportuje się w pobliże właściciela.

 

Wymagane użycie dowolnego talizmanu.

 

Hidding

Kolejne poziomy: [20/23/26]

 

Ukrywa taoistę, redukując efektywny zasięg widzenia mobów oraz zmniejsza ich agresję.

 

Używanie innych umiejętności nie przerywa ukrycia.

 

Zmiana pozycji postaci anuluje czar.

 

Wymagane użycie dowolnego talizmanu.

 

SoulShield

Kolejne poziomy: [21/24/27]

 

Czar obszarowy 9x9, który na pewien czas zwiększa odporność magiczną (MR/ADV) postaci znajdujących się w obszarze działania czaru.

 

Użycie zwykłego Talizmanu daje MR.

 

Użycie talizmanów żywiołów daje ADV na dany żywioł.

 

MR ze zwykłego Talizmanu skaluje się wraz z poziomem rzucającego.

 

Czas trwania czaru skaluje się wraz z poziomem umiejętności oraz M-Soul.

 

Od poziomu 2, przy użyciu talizmanu żywiołu czar zaczyna dawać 2 ADV zamiast 1.

 

Wymagane użycie dowolnego talizmanu.

 

MassHidding

Kolejne poziomy: [23/26/29]

 

Czar obszarowy 3x3. Ukrywa postacie oraz pomocników znajdujących się w obszarze działania, redukując efektywny zasięg widzenia mobów oraz zmniejsza ich agresję.

 

Używanie innych umiejętności nie przerywa ukrycia.

 

Zmiana pozycji postaci anuluje czar.

 

Wymagane użycie dowolnego talizmanu.

 

BlessedArmor

Kolejne poziomy: [25/28/31]

 

Czar obszarowy 9x9, który na pewien czas zwiększa odporność na ataki fizyczne (AC) postaci znajdujących się w obszarze działania czaru.

 

AC ze zwykłego Talizmanu skaluje się wraz z poziomem rzucającego.

 

Czas trwania czaru skaluje się wraz z poziomem umiejętności oraz M-Soul.

 

Wymagane użycie dowolnego talizmanu.

 

SoulGranade

Kolejne poziomy: [26/29/32]

 

Potężny magiczny atak o atrybucie Holy. Nie może zranić przeciwników znajdujących się za przeszkodą terenową lub w biegu. Może zranić tylko jeden cel.

 

Używanie talizmanu Holy zwiększa zadawane obrażenia.

 

Obrażenia skalują się wraz z poziomem umiejętności oraz M-Soul.

 

Czar na poziomie 4 i 5 zyskuje jedynie nieznaczny przyrost obrażeń.

 

TrapOctagon

Kolejne poziomy: [27/30/33]

 

Czar obszarowy 3x3, pozwalający na unieruchamianie grup potworów o poziomie niższym od poziomu taoisty.

 

Zaatakowanie lub podejście do przeciwnika przerywa efekt działania czaru.

 

Czas działania skaluje się wraz z poziomem umiejętności oraz M-Soul.

 

TaoSpinningKick

Kolejne poziomy: [28/31/34]

 

Umiejętność pozwalająca na odepchnięcie przeciwnika o poziomie niższym od taoisty oraz zadanie mu pewnych obrażeń.

 

Odległość odepchnięcia skaluje się wraz z poziomem umiejętności.

 

Obrażenia skalują się wraz z poziomem umiejętności oraz DC.

MagicFee

Kolejne poziomy: [29/32/35]

 

Czar obszarowy 9x9, który na pewien czas zwiększa moc magiczną (M-Nature/Element) postaci znajdujących się w obszarze działania czaru.

 

Ilość elementu Att lub M-Nature skaluje się wraz z poziomem rzucającego.

 

Czas trwania czaru skaluje się wraz z poziomem umiejętności oraz M-Soul.

 

Wymagane użycie dowolnego talizmanu.

 

SummonShinso

Kolejne poziomy: [30/33/36]

 

Przyzywa nieumarłego pomocnika walczącego w zwarciu o atrybucie Phantom. Pomocnik może atakować w linii przed sobą na odległość 2 kratek.

 

Staje się agresywny w sytuacjach gdy on lub jego właściciel otrzymają obrażenia oraz jeżeli jego właściciel sam kogoś obierze na cel.

 

Ponowne użycie skilla przywołuje pomocnika do taoisty.

 

Moby dobite przez pomocnika nie są zaliczane podczas wykonywania Questów

 

Zatrzymanie moba: [Ctrl]+[A]

 

Siła i wytrzymałość pomocnika skalują się wraz z poziomem umiejętności.

 

Jeżeli pomocnik znajduje się w zbyt dużej odległości od taoisty i nie został uwikłany w walkę, to automatycznie przeteleportuje się w pobliże właściciela.

 

Wymagane użycie dowolnego talizmanu.

 

MassHealing

Kolejne poziomy: [31/34/37]

 

Czar obszarowy 3x3 umożliwiający regenerację w czasie punktów zdrowia grupy sojuszników

 

Umożliwia leczenie sprzymierzonych mobów.

 

Czas trwania regeneracji skaluje się wraz z poziomem umiejętności oraz M-Soul.

 

Resurrection

Kolejne poziomy: [33/36/39]

 

Czar pozwalający na wskrzeszenie poległego sojusznika i przywrócenie mu pewnego % punktów życia.

 

Szansa wskrzeszenia oraz ilość przywracanego zdrowia skalują się wraz z poziomem umiejętności.

 

Na poziomie 4 czar osiąga 100% szansy powodzenia, dalsze podnoszenie poziomu nie ma sensu.

 

Wymagane użycie talizmanu Soul.

 

Poisoning

Kolejne poziomy: [33/36/39]

 

Czar pozwalający na zatrucie przeciwnika.

 

Czerwona trucizna: Zatruty cel staje się bardziej wrażliwy na ataki ze wszelkich źródeł.

 

Zielona trucizna: Zatruty cel traci punkty HP w czasie. Zatrzymuje regenerację MP graczy. Potwory tracą zdolność regeneracji HP. Zatruty w ten sposób gracz ignoruje ograniczenie ruchu spowodowane paraliżem.

 

Ponowne użycie na zatrutym celu odnawia i nadpisuje efekty poprzednio nałożonej trucizny.

 

Czas trwania trucizny skaluje się wraz z poziomem umiejętności oraz M-Soul.

 

Siła trucizny skaluje się wraz z poziomem umiejętności.

 

Wymagane użycie odpowiedniej trucizny.

 

BloodLust

Kolejne poziomy: [34/37/40]

 

Czar obszarowy 9x9, który na pewien czas zwiększa obrażenia fizyczne (DC) postaci znajdujących się w obszarze działania czaru.

 

Ilość DC skaluje się wraz z poziomem rzucającego.

 

Czas trwania czaru skaluje się wraz z poziomem umiejętności oraz M-Soul.

 

 

Wymagane użycie dowolnego talizmanu.

 

SummonEliteBone

Kolejne poziomy: [35/38/41]

 

[Biernie: Pozwala na jednoczesne przyzwanie 2 pomocników]

 

Przyzywa nieumarłego pomocnika walczącego w zwarciu o atrybucie Phantom.

 

Ponowne użycie skilla przywołuje pomocnika do taoisty.

 

Moby dobite przez pomocnika nie są zaliczane podczas wykonywania Questów

 

Zatrzymanie moba: [Ctrl]+[A]

 

Siła i wytrzymałość pomocnika skalują się wraz z poziomem umiejętności.

 

Jeżeli pomocnik znajduje się w zbyt dużej odległości od taoisty i nie został uwikłany w walkę, to automatycznie przeteleportuje się w pobliże właściciela.

 

Wymagane użycie dowolnego talizmanu.

 

StrengthOfFaith

Kolejne poziomy: [38/41/44]

 

Czar, który pozwala przekazać część DC taoisty swoim pomocnikom.

 

Ilość przekazywanego DC oraz czas trwania skaluje się wraz z poziomem umiejętności.

 

Przekazywane DC na kolejnych poziomach (0-5):

4-4/7-7/10-10/13-13/16-16/19-19

 

Wymagane użycie dowolnego talizmanu.

 

BlessedLight

Kolejne poziomy: [40/44/48]

 

Czar tworzący barierę chroniącą taoistę przed śmiercią. W momencie otrzymania obrażeń śmiertelnych bariera ulega zniszczeniu i przywraca pewny % maksymalnego zdrowia taoisty.

 

Szansa powodzenia oraz ilość przywracanego zdrowia skaluje się wraz z poziomem umiejętności

 

Czas trwania bariery skaluje się wraz z poziomem umiejętności oraz M-Soul.

 

Na poziomie 2 czar osiąga 100% szansy powodzenia.

 

Procent przywracanego zdrowia na kolejnych poziomach (0-5):

10%/20%/30%/40%/50%/60%

 

Wymagane użycie dowolnego talizmanu.

 

Transparency

Kolejne poziomy: [43/46/49]

 

Czar kompletnie ukrywający taoistę zarówno przed potworami jak i graczami. Po użyciu potwory w obrębie ekranu zapominają o istnieniu taoisty, a sam rzucający znika z zasięgu wzroku oraz z minimapy.

 

Użycie innych umiejętności oraz zmiana pozycji przerywa zaklęcie.

 

Ponowne użycie przedłuża czas trwania zaklęcia.

 

Czas trwania zaklęcia skaluje się wraz z poziomem umiejętności oraz M-Soul.

 

Na poziomie 3 czar osiąga maksymalny czas trwania, dalsze podnoszenie umiejętności nie ma sensu i wręcz pogarsza czas trwania.

 

Wymagane użycie dowolnego talizmanu.

 

Shaman

Kolejne poziomy: [44/46/48/50/52]

 

Przyzywa nieumarłego pomocnika walczącego w zwarciu o atrybucie Phantom.

 

Shaman może być przywołany razem z innymi pomocnikami, zwiększając jednoczesną liczbę pomocników do 3.

 

Shaman może być użyty podczas trwania umiejętności Transparency, bez przerywania jej.

 

Na maksymalnym poziomie umiejętności taoista uzyskuje możliwość natychmiastowego zabicia wszystkich swoich pomocników.

 

Na maksymalnym poziomie umiejętności taoista uzyskuje możliwość ulepszenia Shamana do DarkShamana lub EliteShamana.

 

DarkShamanShaman zyskuje możliwość teleportacji do swojego celu oraz odporność na TurnUndead.

 

EliteShamanShaman zyskuje sporo HP, duży wzrost obrażeń, atak obszarowy oraz odporność na TurnUndead.

 

Moby dobite przez pomocnika nie są zaliczane podczas wykonywania Questów

 

Po przywołaniu Shamana następuje standardowe opóźnienie użycia dla itemów klikalnych.

 

Siła i wytrzymałość pomocnika skalują się wraz z poziomem umiejętności.

 

Jeżeli pomocnik znajduje się w zbyt dużej odległości od taoisty i nie został uwikłany w walkę, to automatycznie przeteleportuje się w pobliże właściciela.

 

Zatrzymanie moba: [Ctrl]+[A]

 

Wymagane użycie Summon talizmanu.

 

Purification

Kolejne poziomy: [46/50/54]

 

Czar, pozwalający na oczyszczenie wybranej postaci o poziomie równym lub niższym od taoisty, ze wszystkich nałożonych efektów zarówno pozytywnych jak i negatywnych wyłączając drugi.

 

Szansa powodzenia skaluje się wraz z poziomem umiejętności.

 

Na poziomie 3 czar zyskuje 100% szansy powodzenia

 

TaoExplosion

Kolejne poziomy: [49/53/57]

 

Potężny magiczny atak o atrybucie Dark. Nie może zranić przeciwników znajdujących się za przeszkodą terenową lub w biegu. Może zranić tylko jeden cel.

 

Wymagane użycie dowolnego talizmanu.

 

Używanie talizmanu Dark zwiększa zadawane obrażenia.

 

Obrażenia skalują się wraz z poziomem umiejętności oraz M-Soul.