Nazwa umiejętności

Opis oraz wymogi na kolejne poziomy umiejętności

Wygląd umiejętności

Fencing

Kolejne poziomy: [5/8/11]

 

[Umiejętność bierna]

Zwiększa celność ataków fizycznych gracza (accuracy)

 

Wartości Accuracy na kolejnych poziomach: 3/6/9/12/15

 

Brak grafiki dla tej umiejętności

Slaying

Kolejne poziomy: [14/17/20]

 

[Umiejętność bierna]

Zwiększa celność ataków fizycznych gracza (accuracy) oraz zwiększa obrażenia w momencie aktywacji specjalnego ciosu.

 

Wartości Accuracy na kolejnych poziomach: 1/2/3/4/5

 

Od poziomu 3 można Slaying włączać lub wyłączać pod [D]

 

Szansa na aktywację specjalnego ciosu zwiększającego obrażenia oraz dodatkowe obrażenia skalują się wraz z poziomem umiejętności.

 

Po włączeniu Slayinga accuracy postaci ulega zwiększeniu. Widoczne jest to w momencie, gdy zresetujemy statystyki (czyli np. ściągniemy i założymy item). Po wyłączeniu Slayinga accuracy nie ulega zmniejszeniu do momentu ponownego zresetowania statystyk.

 

Brak grafiki dla tej umiejętności

HalfMoon

Kolejne poziomy: [19/22/25]

 

[Umiejętność podtrzymywana]

Umiejętność pozwalająca na atakowanie wszystkich przyległych celów w półkolu przed postacią.

 

Efekty kradzieży życia są naliczane jedynie z aktywnego celu.

 

Agility celów przyległych do celu aktywnego jest całkowicie ignorowane.

 

Zadawane obrażenia skalują się wraz z poziomem umiejętności oraz DC.

 

Thrusting

Kolejne poziomy: [24/27/30]

 

Umiejętność pozwalająca na atakowanie dwóch przeciwników jednocześnie jeżeli są ustawieni w jednej linii jeden za drugim.

 

Efekty kradzieży życia są naliczane jedynie z bliższego celu.

 

Siła obrażeń na poziomach 0-2 jest większa dla bliższego celu.

 

Siła obrażeń na poziomie 3 jest identyczna dla obu atakowanych celów o ile te cele posiadają taką samą wartość statystyk defensywnych.

 

Siła obrażeń na poziomie 4+ jest większa dla dalszego celu.

 

Obrażenia skalują się wraz z poziomem umiejętności oraz DC.

 

 

ShoulderDash

Kolejne poziomy: [27/30/33]

 

Umiejętność ruchu, pozwalająca na przepchnięcie przeciwnika na pewną odległość lub przemieszczenie własnej postaci.

 

Od poziomu 3 pozwala na przepchnięcie do 2 przeciwników naraz.

 

Podczas wykonywania animacji umiejętności postać nie otrzymuje szoku pourazowego. Obrażenia i efekty takie jak odepchnięcie itp. aktywują się dopiero po zakończeniu animacji o ile postać zakończy ruch w polu FireWall/Tempest lub została zaatakowana w inny sposób podczas trwania animacji.

 

Pokonanie dzięki tej umiejętności całej długości pola obrażeń np. FireWall/Tempest i zatrzymanie się poza ich granicami sprawia, że postać nie otrzymuje obrażeń oraz efektów

 

Przebyty dystans skaluje się wraz z poziomem umiejętności.

 

FlamingSword

Kolejne poziomy: [30/33/36]

 

Umiejętność pozwalająca na przygotowanie wzmocnionego ataku i wyładowanie go na pojedynczym celu.

 

FlamingSword może być wykorzystywany do combo ze skillami DragonRise oraz Slice-N-Dice.

 

Zadawane obrażenia skalują się wraz z poziomem umiejętności oraz DC.

 

Berseker

Kolejne poziomy: [33/36/39]

 

Umiejętność czasowo zwiększająca statystykę ofensywną DC rzucającego kosztem statystyk defensywnych (AC i MR).

 

Od poziomu 2 umiejętność przyznaje także +1 Velocity.

 

Ilość odbieranego AC i MR, przyznawanego DC oraz czas trwania skaluje się wraz z poziomem umiejętności.

 

Odbierane AC i MR oraz przyznawane DC  na kolejnych poziomach (0-5):

4-4/9-9/14-14/19-19/24-24/29-29

 

 

Interchange

Kolejne poziomy: [35/38/41]

 

Umiejętność pozwalająca na zamianę pozycji z przeciwnikiem w obrębie ekranu o poziomie niższym od poziomu rzucającego

 

Szansa powodzenia skaluje się wraz z poziomem umiejętności.

Slice-N-Dice

Kolejne poziomy: [38/41/44]

 

Potężna umiejętność pozwalająca na zadanie dwóch szybkich i potężnych ciosów pojedynczemu przeciwnikowi.

 

Slice-N-Dice może być wykorzystywany do combo ze skillami DragonRise oraz FlamingSword.

 

Zadawane obrażenia skalują się wraz z poziomem umiejętności oraz DC.

 

FullMoon

Kolejne poziomy: [40/44/48]

 

[Umiejętność podtrzymywana]

Umiejętność pozwalająca na atakowanie wszystkich przyległych celów wokół wojownika.

 

Efekty kradzieży życia są naliczane jedynie z aktywnego celu.

 

Agility celów przyległych do celu aktywnego jest całkowicie ignorowane.

 

Zadawane obrażenia skalują się wraz z poziomem umiejętności oraz DC.

 

DragonRise

Kolejne poziomy: [42/46/50]

 

Umiejętność pozwalająca wykonać bronią cios z półobrotu zadając obrażenia wszystkim przeciwnikom wokół rzucającego.

 

Efekty kradzieży życia są naliczane jedynie z aktywnego celu.

 

DragonRise może być wykorzystywany do combo ze skillami FlamingSword oraz Slice-N-Dice.

 

Jeżeli postać nie trafi bezpośrednio żadnego przeciwnika(trafienie w powietrze), to obrażenia zadane przyległym przeciwnikom są znacznie zmniejszone.

 

Zadawane obrażenia skalują się wraz z poziomem umiejętności oraz DC.

 

StoneSkin

Kolejne poziomy: [44/48/52]

 

Umiejętność czasowo zwiększająca statystyki defensywne (AC i MR) rzucającego kosztem statystyk ofensywnych DC.

 

Ilość przyznawanego AC i MR, odbieranego DC oraz czas trwania skaluje się wraz z poziomem umiejętności.

 

Przyznawane AC i MR a kolejnych poziomach (0-5):

4-4/9-9/14-14/19-19/24-24/29-29

 

Odbierane DC na kolejnych poziomach (0-5):

2-2/5-5/8-8/11-11/14-14/17-17

 

 

Beacon

Kolejne poziomy: [46/50/54]

 

Umiejętność pozwalająca na przyciągnięcie przeciwnika o poziomie niższym od poziomu rzucającego do siebie.

 

Szansa powodzenia skaluje się wraz z poziomem umiejętności.

Assault

Kolejne poziomy: [50/54/58]

 

Umiejętność ruchu, pozwalająca na przepchnięcie pojedynczego przeciwnika na pewną odległość (lub przemieszczenie własnej postaci), oczyszczenie przeciwnika, nałożenia efektu paraliżu oraz procentowe zmniejszenie statystyk defensywnych AC i MR przeciwnika na pewien czas.

 

Przebyty dystans, czas trwania paraliżu oraz % osłabienia statystyk skalują się wraz z poziomem umiejętności.

 

Kolejne wartości % osłabienia AC i MR na poziomach (0-5):

20%/30%/40%/50%/60%/70%